"หนึ่งรอบนักษัตร"
มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๓๔

Download PDF file 1.26MB
ที่ระลึก ประชุมวิชาการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยมหิดลกับการพัฒนา"
เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2522-2534
17 มกราคม 2535
Download PDF file 2.33MB